فرم نظر سنجي از ارباب رجوع
مشخصات تکمیل کننده فرم (تکمیل در صورت تمایل)
نام و نام خانوادگي :
جنسیت :
سن :
میزان تحصیلات :
شماره تماس :
تکمیل فرم نظر سنجي ارباب رجوع
تاريخ مراجعه :
علت مراجعه :
نام واحد مورد مراجعه :
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده :
در صورت نا رضایتی، علت نارضایتی شما کدام است؟

افرادی كه برخورد نامناسبي با شما داشته‏اند ذکر فرماييد.
لطفاَ نقطه نظرات و پيشنهادات خود را ذکر فرمایید.
نحوه برخورد پرسنل با شما :افرادی كه مناسبترين برخورد و همكاري را با شما داشته‏اند ذکر فرماييد.