مشکلات دانشجویی
دانشجویان لطفا مشکلات خود را از طریق فرم زیر برای ما اعلام کنید.
دانشجویان مشکلات خود را برای بررسی توسط مشاور مطرح نمایید.
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
 
شماره دانشجویی:بروزرسانی کد امنیتی